Science Lantern      فانوس العلوم

 

Week 2: Engineering & IT   الأسبوع الثاني: الهندسه وتكنولوجيا المعلومات

Panel and Video  الندوة والفيلم الوثائقي

Video: Future Intelligence

Panel: Dr. Mohamed Zahran and Eng. Mohamed El-Rafei

Moderator: Dr. Alaa Ibrahim